koszyk: pusty | 0.00

Regulamin sklepu

Właścicielem Sklepu Internetowego www.qameleo.com jest Qameleo Aleksandra Gajos o numerze NIP: 578-270-18-53, z siedzibą w: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 11/9.

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem działania Sklepu Internetowego www.qameleo.com jest sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów do opieki i zabawy z dziećmi.
 2. Ceny znajdujące się na stronie Sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba, że zaznaczono inaczej. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Dane zamieszczone na witrynie Sklepu Internetowego www.qameleo.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego www.qameleo.com oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

II. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.qameleo.com jest rejestracja (utworzenie) konta użytkownika. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.
 2. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki "Twoje Konto".
 5. Klient wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego www.qameleo.com przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

III. Procedura składania zamówień

 1. W sklepie można składać zamówienia 24 godziny na dobę korzystając z adresu www.qameleo.com
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję "Dodaj do koszyka" na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku "Złóż zamówienie" znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku "Złóż zamówienie" Klient wskazuje:
  • Adres, na jaki mają być dostarczone wskazane wcześniej produkty
  • Sposób dostawy
  • Formę płatności
 5. Dokonanie powyższych czynności oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Poprzez kliknięcie w ikonę „Złóż zamówienie” Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.
 3. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
 4. Zamówienia indywidualne będą przyjmowane do realizacji zazwyczaj w ciągu 24h, niepóźnej jednak niż w terminie do 3 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia. W przypadku zamówień hurtowych termin realizacji wynosi 14 dni roboczych.
 5. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie.
 6. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup – paragon fiskalny, faktura VAT na żądanie, zgodnie z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
 7. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i - gdy dokonano przedpłaty - całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.
 8. Zamówienia w Sklepie Internetowym nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

V. Płatność i dostawa

 1. Sprzedający wysyła towar po przedpłacie na konto, po zaksięgowaniu przelewu przez Bank na kocie Sprzedającego. Informacja o danych do przelewu jest automatycznie wysyłana do Klienta po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez Pocztę Polską. Sprzedający ma możliwość przesłania towaru także za granicę.
 3. Koszty wysyłki zgodne są z cennikiem Poczty Polskiej.
 4. Odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 606 855 405 na terenie Gdyńskiego Parku Naukowo Technologicznego ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
 5. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika Poczty Polskiej lub Sprzedawcy (w przypadku transportu własnego Sprzedawcy), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli towar jest uszkodzony należy sporządzić protokół szkody.

VI. Warunki reklamacji towarów

 1. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową) będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy dostarczyć na adres prowadzenia działalności Sprzedającego.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączonym potwierdzenia zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi kupujący. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedającego na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.

VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży / zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) kupionego towaru.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym tzn. towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i w stanie niewskazującym na użycie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej Sklepu. Do takiej przesyłki należy dołączyć dokument zakupu – fakturę VAT oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z numerem konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Zwrot powinien nastąpić w terminie nieprzekraczającym 14 dni.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

[x] ZAMKNIJ